Năm 2022 chúng tôi vinh dự được hợp tác cùng Học viện nông nghiệp Việt Nam để đưa vào ứng dụng và sản xuất hệ thống nhà kính lớn nhất toàn miền bắc, đem lại lợi nhuận kinh tế khổng lồ và giúp thay đổi định hướng phát triển nông nghiệp truyền thống