Cách diệt cỏ dại, thuốc diệt cỏ, thay thế thuốc diệt cỏ, diệt cỏ không dùng thuốc, diệt cỏ dại vĩnh viễn

4.500 

Ưu Điểm của Bạt Trải Cỏ:

Diệt Cỏ Dại Mọc

Diệt Côn Trùng Gây Hại

Hạn Chế Bệnh Hại

Giữ phân bón

Hạn Chế Độ Phèn và Mặn