Hệ thống thủy canh

980.000 

Hệ thống thủy canh

Máy bơm thủy canh AP 3100

135.000 
3.300.000 
1.350.000 

Hệ thống thủy canh

Ống nhựa thủy canh

190.000 

Hệ thống thủy canh

Rọ nhựa thủy canh (65x65x40mm)

750 

Hệ thống thủy canh

Rọ nhựa thủy canh (55x55x36mm)

670 

Hệ thống thủy canh

Viên nén xơ dừa

790