Tháp trồng thủy canh (10 lớp 80 lỗ)

3.300.000 

Tháp trồng thủy canh

Chiết khấu với SLL