Lưới che nắng Đài Loan sợi dẹp 90%

12.200 

LƯỚI CHE NẮNG ĐÀI LOAN

Màu săc: xanh/ đen

Độ bền trên 5 năm