Lưới công trình- Lưới xây dựng

3.500 

LƯỚI CÔNG TRÌNH

LƯỚI XÂY DỰNG

Thương hiệu GreenLux

Tỷ lệ che: 70%

Màu sắc: đen

Khổ: 2mx100m