Thi công nhà màng, nhà kính trồng rau, trồng nấm, trồng hoa…

250.000 

Dự án nhà kính trồng rau sạch, trồng nấm