Thi công lắp đặt hệ thống nhà kính- giá từ 180.000đ đến 350.000đ/ m2 (tùy cấu hình)

Dự án nhà kính