Màng nhà kính khổ rộng 11m LineForce- Texas USA 150mic 7layer

15.500 

Màng phủ nhà kính LineForce- Texas USA 150mic 7layer