Màng PE làm nhà kính

15.500 

MÀNG PE LÀM NHÀ KÍNH HOA KỲ

Thương hiệu/Nhãn hiệuLineForce- Texas-USA
Khổ rộng cuộn: 4.2m, 5,2m, 6m
Chiều dài cuộn: 100m
Độ dày của màng: 7 lớp, 150 Micron
Thời gian bảo hành: 3 năm
Thời gian sử dụng: Lên tới 8 năm